chỉ đồng trang trí L35
chỉ đồng trang trí L35

HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT:

+  cách lắp đặt đối với nẹp đồng T.

  • Bước 1: công tác chuẩn bị đầu tiên là đo đạc kích thước và xác định những điểm cần gắn nẹp sao cho thật chính sác
  • Bước 2: chuẩn bị các dụng cu để tiến hành thi công cho đạt mức kỹ thuật cao nhất và đạt kết quả tốt nhất như dùng thước mực để kẻ đường thẳng cần cắt, dùng máy cắt chuyên dụng cho từng loại chất liệu mà chúng ta cần gắn thanh nẹp đồng lên trên, thong thường thi dùng nẹp T có gân cho chống trượt bậc cầu thang đá, cầu thang gỗ. Còn nẹp T trơn thì dùng làm nẹp kết nối cho 2 mí ở dưới sàn.