Chỉ đồng trang trí L25
Chỉ đồng trang trí L25

Quy cách của Chỉ đồng trang trí L25 như sau:

Chỉ đồng trang trí L25
Chỉ đồng trang trí L25

Quy cách của Chỉ đồng trang trí L25 như sau: ( 1.5 x 10 x 25 x 4000 ) Trong đó 1.5mm là độ dầy của thanh nẹp, 10mm là chiều sâu của chân nẹp L25. Bản 25mm là mặt rộng của nẹp, còn 4000mm là chiều dài thanh nẹp L25.