Tag: nẹp nhôm chữ v

cong trình thi công

cong trình thi công

Cách thi và các cong trình thi công cong trình công thi công Như chúng ta đều biết  nẹp đồng. Được sử dụng làm...
chỉ đồng T15 thẳng bóng gương

chỉ đồng T15 thẳng bóng gương

chỉ đồng T15 thẳng bóng gương  chỉ đồng T15 thẳng bóng gương . Có thể nói...
NẸP ĐỒNG T30

Chỉ đồng T30 trơn

Chỉ đồng T30 trơn Chỉ đồng T30 trơn Được sử dụng làm nẹp nối sàn, và trang trí nội ngoại thất. Với vẻ dáng kích...
NẸP ĐỒNG T20 GÂN

chỉ đồng T20 có sọc

chỉ đồng T20 có sọc còn gọi là Nẹp đồng T20 gân. Chỉ đồng T20 có sọc được sử dụng chủ yếu ở...
icon call mua san go