NẸP ĐỒNG T15 TRƠN
NẸP ĐỒNG T15 TRƠN

chỉ đồng T15 trơn

chỉ đồng T15 trơn. Được sản suất theo dây chuyền hiện đại bậc nhất hiện nay do công ty thuận thành đạt sản xuất và gia công.