chỉ trang trí la đồng
chỉ trang trí la đồng

Nẹp chỉ đồng trang trí la 3 x 8 

Nẹp đồng, chỉ đồng la 3 x 8 thường được dùng làm nẹp rong sàn nhà, vách tường cũng trang trí cánh tủ.