HomeTin TứcBáo giá nẹp đồng TTD

Báo giá nẹp đồng TTD

Báo giá nẹp đồng TTD Với rất nhiều chủng loại mẫu mã khác nhau và đưa ra thị trường. Đối với nẹp đồng thau chống trơn cầu thang, chỉ đồng trang trí. Và báo giá của công ty TTD Thuận Thành Đạt  năm 2022 như sau.

Báo giá nẹp đồng TTD

Với nhu cầu sử dụng nẹp đồng trang trí, chỉ chống trơn, chỉ đồng la, nẹp đồng sàn gỗ công ty chúng tôi đưa ra trị trường báo giá . Để trang trí nội ngoại thất hoàn thiện ngày càng tăng cao. Để có thể đáp ứng được nhu cầu đó của thị trường nẹp đồng. Chỉ đồng trang trí, nẹp chống trơn cầu thang và nẹp đồng trang trí.

Bảng báo giá này áp dụng từ ngày 01/04/2022 Và đơn giá tính theo mét dài 

NẸP ĐỒNG CHỮ T

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T4
kích thước: 4mm x 12mm x 1.5mm x 4000mm. Đơn giá: 90,000 mặt thẳng

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T5
kích thước: 5mm x 8mm x 3mm x 4000mm Đơn giá: 86,000 mặt thẳng

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T6
kích thước: 6mm x 10mm x 1,8mm x 4000mm Đơn giá: 104,000 mặt thẳng

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T8g
kích thước: 8 x 5 x 1.5 x 4000 Đơn giá: 42,000 mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T10t
kích thước: 10mm x 5mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 45,000 mặt trơn cong

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T10g
kích thước: 10mm x 5mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 45,000 Mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T10 th
kích thước: 10mm x 5mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 45,000 mặt trơn thẳng

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T12 th
kích thước: 12mm x 20mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 148,000 mặt trơn thẳng

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T12g
kích thước: 12mm x 6mm x 1.6mm x 4000mm Đơn giá: 68,000 mặt gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T12t
kích thước: 12mm x 6mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 68,000 mặt trơn

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T15t
kích thước: 15mm x 8mm x 1.6mm x 4000mm Đơn giá: 90,000 Mặt trơn cong

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T15g
kích thước: 15mm x 8mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 90,000 Mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T15th
kích thước: 15mm x 8mm x 1.6mm x 4000mm Đơn giá: 90,000 mặt trơn thẳng

Bảng báo giá Chỉ đồng T20

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T20t
kích thước: 20mm x 8mm x 1.6mm x 4000mm Đơn giá: 106,000 Mặt trơn cong

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T20g
kích thước: 20mm x 8mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 106,000 mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T25g
kích thước: 25mm x 8mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 126,000 Mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T25t
kích thước: 25mm x 10mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 126,000 Mặt trơn cong

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T25 th
kích thước: 25mm x10mm x 1.6mm x 4000mm Đơn giá: 126,000 mặt trơn thẳng

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T30t
kích thước: 30mm x 9mm x 1.8mm x 4000mm Đơn giá: 157,000 Mặt trơn cong

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T30g
kích thước: 30mm x 9mm x 1.8mm x 4000mm Đơn giá: 157,000 mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T35g
kích thước: 35mm x 10mm x 1.7mm x 4000mm Đơn giá: 169,000 Mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng T60g
kích thước: 60mm x 10mm x 2mm x 4000mm Đơn giá: 412,000 Mặt có gân

Báo giá nẹp đồng TTD CHỮ L

Chỉ đồng trang trí L35
Chỉ đồng trang trí L35

Tên sản phẩm: Nẹp đồng L18t
kích thước: 18mm x 5mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 96,000 Mặt trơn

Tên sản phẩm: Nẹp đồng L24g
kích thước: 24mm x 8mm x 1.7mm x 4000mm Đơn giá: 121,000 Mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng L24t
kích thước: 24mm x 8mm x 1.6mm x 4000mm Đơn giá: 114,000 Mặt trơn

Tên sản phẩm: Nẹp đồng L25t
kích thước: 25mm x 10mm x 1.6mm x 4000mm Đơn giá: 126,000 Mặt trơn

Tên sản phẩm: Nẹp đồng L25g
kích thước: 25mm x 10mm x 1.6mm x 4000mm Đơn giá: 126,000 mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng L35g
kích thước: 35mm x 10mm x 1.6mm x 4000mm Đơn giá: 174,000 Mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng L38g
kích thước: 38mm x 18mm x 2mm x 4000mm Đơn giá: 266,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng L55g
kích thước: 50mm x 20mm x 2mm x 4000mm Đơn giá: 428,000

BẢNG BÁO GIÁ NẸP ĐỒNG CHỮ V

chỉ đồng trang trí chữ V
chỉ đồng trang trí chữ V

Tên sản phẩm: Nẹp đồng V10t
kích thước: 10mm x 10mm x 1.5mm x 3000mm Đơn giá: 81,000 Mặt trơn

Tên sản phẩm: Nẹp đồng V15t
kích thước: 15mm x 15mm x1.4mm x 4000mm Đơn giá: 105,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng V20t
kích thước: 20mm x 20mm x 1.8mm x 4000mm Đơn giá: 150,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng V25g
kích thước: 25mm x 25mm x 1.6mm x 4000mm Đơn giá: 209,000 Mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng V25t
Kích thước: 25mm x 25mm x1.6mm x 4000mm Đơn giá 209,000 mặt trơn

Tên sản phẩm: Nẹp đồng V30g
kích thước: 30mm x 2mm x 1.8mm x 4000mm Đơn giá: 259,000 Mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng V30t
kích thước: 30mm x 30mm x 1.8mm x 4000mm Đơn giá: 322,000 Mặt trơn

Tên sản phẩm: Nẹp đồng V40g
kích thước: 40mm x 40mm x 3mm x 3000mm Đơn giá: 544,000 Mặt có gân

NHÓM NẸP ĐỒNG LOẠI KHÁC

Tên sản phẩm: Nẹp đồng F35
kích thước: 35mm x 15mm x 1.7mm x 4000mm Đơn giá: 187,000 Mặt có gân

Tên sản phẩm: Nẹp đồng D18
kích thước: 18mm x 2mm x 4000mm Đơn giá: 96,000 Mặt có gân

Tên sản phẩm: Nep cao thấp
kích thước: 20mm x 8mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 138,000 Mặt trơn

Tên sản phẩm: Nẹp đồng H7,5
kích thước: 6mm x 7mm x 1.5mm x 3000mm Đơn giá: 243,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng I4
kích thước: 4mm x 12mm x 1.5mm x 3000mm Đơn giá: 68,000

NẸP ĐỒNG LA

NẸP LA ĐỒNG TRANG TRÍ
NẸP LA ĐỒNG TRANG TRÍ

Tên sản phẩm: Báo giá nẹp đồng La3x5
kích thước: 3mm x 5mm x 3000mm Đơn giá: 50,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La3x8
kích thước: 3mm x 8mm x 3000mm Đơn giá: 79,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 3×10
kích thước: 3mm x 10mm x 3000mm Đơn giá: 91,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 3×15
kích thước: 3mm x 15mm x 3000mm Đơn giá: 145,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 3×20
kích thước: 3mm x 20mm x 3000mm Đơn giá: 157,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 3×30
kích thước: 3mm x 30mm x 3000mm Đơn giá: 240,000

La đồng trang trí 5mm

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 5×5
kích thước: 5mm x 5mm x 3000mm Đơn giá: 79,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 5×10
kích thước: 5mm x 10mm x 3000mm Đơn giá: 121,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 5×15
kích thước: 5mm x 15mm x 3000mm Đơn giá: 182,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 5×20
kích thước: 5mm x 20mm x 3000mm Đơn giá: 223,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 5×30
kích thước: 5mm x 30mm x 3000mm Đơn giá: 364,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 5×40
kích thước: 5mm x 40mm x 3000mm Đơn giá: 486,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 5×50
kích thước: 5mm x 50mm x 3000mm Đơn giá: 606,000

Báo giá nẹp đồng TTD  la 1.2mm.

Tên sản phẩm:Nẹp đồng La 1.2×15
kích thước: 1.2mm x 15mm x 2000mm Đơn giá: 52,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 1.2×20
kích thước: 1.2mm x 20mm x 3000mm Đơn giá: 75,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 1.2×25
kích thước: 1.2mm x 25mm x 2000mm Đơn giá: 95,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 1.2×30
kích thước: 1.2mm x 30mm x 2000mm Đơn giá: 114,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 1.2×40
kích thước: 1.2mm x 40mm x 2000mm Đơn giá: 152,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 1.2×50
kích thước: 1.2mm x 50mm x 2000mm Đơn giá: 190,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 10×10
kích thước: 10mm x 10mm x 3000mm Đơn giá: 223,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 2×10
kích thước: 2mm x 10mm x 3000mm Đơn giá: 65,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 2×15
kích thước: 2mm x 20mm x 3000mm Đơn giá: 95,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 2×20
kích thước: 2mm x 15mm x 3000mm Đơn giá: 128,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 2×30
kích thước: 2mm x 30mm x 3000mm Đơn giá: 190,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng La 2×40
kích thước: 2mm x 40mm x 3000mm Đơn giá: 256,000

BÁO GIÁ NẸP ĐỒNG TTD CHỮ U

Nẹp đồng chữ U
nẹp đồng chữ U

Tên sản phẩm: Nẹp đồng U5
kích thước: 5mm x 5mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 69,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng U10
kích thước: 10 mm x 10mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 112,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng U15
kích thước: 15mm x 10mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 167,000

Tên sản phẩm: Nẹp đồng U20
kích thước: 20mm x 10mm x 1.5mm x 4000mm Đơn giá: 192,000

PHỤ KIỆN ĐỒNG THAU TAY NẮM TỦ

Tên sản phẩm: H5.5
kích thước: 5.5mm x 4.5mm x 3000mm Đơn giá: 114,000

Tên sản phẩm: tay nắm 1
kích thước: 38mm x 19mm giá liên hệ

Tên sản phẩm: tay nắm 2
kích thước: 30mm x 11mm giá liên hệ

Tên sản phẩm: tay nắm 3
kích thước: 35mm x 20mm giá liên hệ

Tên sản phẩm: tay nắm 4
kích thước: 35mm x 13mm giá liên hệ

Tên sản phẩm: tay nắm 5
kích thước: 25mm x 15mm giá liên hệ

Tên sản phẩm: tay nắm 6
kích thước: 35mm X 13mm giá liên hệ

Tên sản phẩm: tay vịn
kích thước: 60mm TTD60 giá lên hệ

BÁO GIÁ NẸP ĐỒNG MẪU MỚI TTD

Tên sản phẩm: T25.3
kích thước: 25.3mm x 10mm x 4000mm Đơn giá: 165,000 mặt trơn

Tên sản phẩm: roon gạch men
kích thước: 5mm x 11.5mm x 3000mm Đơn giá: 122,000

Tên sản phẩm: chỉ gạch men
kích thước: 7mm x 10.3mm x3000mm Đơn giá: 145,000

Tên sản phẩm: nẹp bồng cạnh tủ
kích thước: 21.5mm x 10.97mm x 4000mm Đơn giá: 165,000

Nhận làm theo quy cách

 báo giá nẹp đồng   này công ty chúng tôi đưa ra thị trường. Nhằm mục đích cho quý khách tham khảo và đưa ra sự lựa chọn của mình. Và còn rất nhiều kích thước và mẫu mã khác nhau. Quý khách hàng có nhu cầu về sản phẩm làm theo quy cách xin liên hệ 0906 605 605 hoặc 0906 855 560.

Chính sách giá nẹp trang trí 

Đơn giá trên chưa bao gồm 10% thuế VAT và vận chuyển.
Ngoài những sản phẩm trên công ty chúng tôi còn nhận làm những mẫu mã theo thiết kế của quý khách.
Công ty chúng tôi xin chân trọng cảm ơn quý khách hàng đã và đang quan tâm tới sản phẩm nẹp đồng trang trí của chúng tôi. 
Liên hệ đặt hàng nẹp đồng TTD qua số điện thoại :
SĐT: 0906 605 605 hoặc 0906 855 560  Mr Khánh
Cơ sở Hà Nội: 605 Đường Ngọc Hồi, TT Văn Điển, Huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội
Cơ sở sài gòn: 37/23/9 Hồ Văn Long, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, TP.HCM

Email: nepdongnepnhomttd@gmail.com

Webmaster:  https://chidongtrangtri.com 

Previous article
Next article

Xem thêm sản phẩm

My favorites

I'm social

0FansLike
0FollowersFollow
0FollowersFollow
0SubscribersSubscribe